Первый интернет-магазин профессиональных строительных материалов
(067)641-12-12

ГОСТ гипсокартон ДСТУ Б В.2.7-95-2000 (ГОСТ 6266-97). Часть 1

                   ДСТУ Б В.2.7-95-2000 (ГОСТ 6266-97)

                     ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ  УКРАЇНИ

                        Будівельні матеріали

                         ЛИСТИ ГІПСОКАРТОННІ

                           Технічні умови

                        ДСТУ Б В.2.7-95-2000

                           (ГОСТ 6266-97)

                          Видання офіційне

            Державний комітет будівництва, архітектури та

                      житлової політики України

                             Київ  2000

               ДСТУ Б В.2.7-95-2000 (ГОСТ 6266-97)

          Передмова

         1 РОЗРОБЛЕНИЙ     ВАТ "ВНИИстром ім.П.П.Будникова" та СП "ТИГИ КНАУФ", ВАТ Російської Федерації

         2 ВНЕСЕНИЙ        Держбудом Росії

         3  ПРИЙНЯТИЙ  Міждержавною  науково-технічною  комісіїю з стандартизації, технічного нормування та сертифікації в будівництві (МНТКБ)

                       10 грудня 1997 р.

         За прийняття стандарту проголосували:

Найменування держави   

Найменування органу   державного  управління будівництвом

Республіка Вірменія    

Міністерство містобудування   

Республіка Білорусь    

Мінбудархітектури

Республіка Казахстан   

Комітет з житлової та будівель ної політики при Міністерство енергетики, індустрії та торгівлі

 

Киргизька Республіка   

Державна інспекція  з архітектури  та будівництва при Уряді      

Республіка Молдова     

Міністерство територіального розвитку, будівництва і комунального господарства    

Російська Федерація    

Держбуд

Україна

Держбуд 

 

         ВВЕДЕНИЙ В ДіЮ   наказом Держбуду України

                            від 23.02.2000 р.   33

                            на заміну ГОСТ 6266-89

     Цей державний стандарт Ураїни не може бути повністю або частково відтворений, тиражований і розповсюджений як офіційне видання без дозволу Держбуду України.

                           Укрархбудінформ

                                 ДСТУ Б В.2.7-95-2000 (ГОСТ 6266-97)

                              З М і С Т

1. Галузь використання

2. Нормативні посилання

3. Визначення

4. Класифікація, основні параметри і розміри

5. Технічні вимоги

  5.1 Зовнішній вид

  5.2 Характеристики

  5.3 Маркування

6 Пожежно-технічна характеристика

7 Правила приймання

8 Методи контролю

  8.1 Контроль зовнішнього виду

  8.2 Контроль розмірів і форм

  8.3 Визначення маси 1 м2 листа (поверхневої щільності)

  8.4 Визначення руйнівного навантаження та прогину листів

  8.5 Визначення міцності зчеплення гіпсового сердечника

      з картоном

  8.6 Визначення водопоглинання листів

  8.7 Визначення опірності листів впливу відкритого полум'я

9 Транспортування та зберігання

10 Вказівки щодо застосування

Додаток А

Терміни та визначення

                            ДСТУ Б В.2.7-95-2000 (ГОСТ 6266-97)  С.1

                     ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

                          Будівельні матеріали

                          Листи гіпсокартонні

                            Технічні умови

                         ДСТУ Б В.2.7-95-2000

                         Building materials

                        Gypsum plasterboards

                           Specifications

___________________________________________________________

                                      Чинний від 2000-07-01

                          1 ГАЛУЗЬ ВИКОРИСТАННЯ

     Цей стандарт поширюється на гіпсокартонні листи (далі - листи), призначені для оздоблення стін, улаштування  перегородок,  підвісних стель, вогнезахисту конструкцій, виготовлення декоративних та звукопоглинаючих виробів.

     Стандарт встановлює обов'язкові вимоги, що викладені в розділах 4, 5, 7, 8, пунктах 9.3-9.8.

     Стандарт придатний для цілей сертифікації.

                          2 НОРМАТИВНі ПОСИЛАННЯ

     У цьому стандарті використані посилання на такі стандарти:

ГОСТ 12.1.044-89

ССБТ. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения

ГОСТ 166-89

Штангенциркули. Технические условия

ГОСТ 427-75

Линейки измерительные металлические. Технические условия

ГОСТ 3560-73

Лента стальная упаковочная. Технические условия

ГОСТ 3749-77

Угольники поверочные 90о.  Технические условия

 

ГОСТ 7502-98

 

Рулетки измерительные металлические. Технические условия

ГОСТ 7502-98

Рулетки измерительные металлические. Технические условия

ГОСТ 11358-89

Толщиномеры и стенкомеры индикаторные с ценой деления 0,01 и 0,1 мм. Технические условия

ГОСТ 14192-96

Маркировка грузов

ГОСТ 15467-79

Управление качеством продукции. Основные понятия. Термины и определения

ГОСТ 24104-88

Весы лабораторные общего назначения и образцовые. Общие технические  условия

ГОСТ 30108-94

ДСТУ Б В.2.7-95-2000 (ГОСТ 6266-97)  С.2 Материалы и изделия строительные. Определение удельной эффективной активности естественных радионуклидов

ГОСТ 30244-94

Материалы строительные. Методы испытания на горючесть.

Метод испытания на воспламеняемость

ГОСТ 25951-83

Пленка полиэтиленовая термоусадочная. Технические условия.

ДБН В.1.4-1.01-97

СРББ.Регламентовані  радіаційні параметри. Допустимі рівні.

ДБН В.1.4-2.01-97

СРББ. Радіаційній контроль будівельних матеріалів та об'єктів будівництва

ДСТУ Б В.2.7-19-95

(ГОСТ 30244-94)

Будівельні матеріали. Методи випробування на горючість

ДСТУ Б В.1.1-2-97

(ГОСТ 30402-96)

Захист від пожежі. Матеріали будівельні.

Метод випробування на займистість.

                            3 ВИЗНАЧЕННЯ

     Терміни з відповідними визначеннями, що встановлені цим стандартом, наведені у додатку А.

            4 КЛАСИФІКАЦІЯ, ОСНОВНІ ПАРАМЕТРИ ТА РОЗМІРИ

     4.1 В залежності від властивостей та галузі використання листи розподіляють на такі види:

     - звичайні (ГКЛ);

     - вологостійкі (ГКЛВ);

     - з підвищеною опірністю впливу відкритого полум'я (ГКЛП);

     - вологостійкі, з підвищеною опірністю  впливу  відкритого  полум'я (ГКЛВП).

                          ДСТУ Б В.2.7-95-2000 (ГОСТ 6266-97)  С.3

     Таблиця 1   У міліметрах

Найменування показника

 Значення            

Довжина

2000 - 4000    з кроком        50   

Ширина

600

Товщина

6,5; 8,0; 9,5;   12,5; 14,0; 16,0;18,0;20,0:24,0

 Примітка. За узгодженням виготовлювача зі споживачем можуть бути виготовлені листи інших номінальних розмірів. Граничні відхилення повинні відповідати наведеним у таблиці 2.                    

    Таблиця 2   У міліметрах

Товщина листів

Граничні відхилення від номінальних розмірів для листів групи                                    

за довжиною

за шириною

за товщиною

за довжиною

за шириною

за товщиною

До 16 включ

0

0

+- 0,5

+-8

0

+-0,5

Понад 16 св.

16

-5

-5

+-0,9

-5

+-0,9

     4.5 Листи повинні мати прямокутну форму у плані. Відхилення від прямокутності не повинно бути більше за 3 мм для листів групи А та 8 мм - для листів групи Б.

     4.6 Умовне позначення листів повинно складатись з:

    - літерного позначення виду листів - за 4.1;

    - позначення групи листів - за 4.2;

    - позначення типу поздовжніх крайок листів - за 4.3;

    - цифр, що позначають номінальну довжину, ширину і товщину листа у міліметрах;

    - позначення цього стандарту.

     Приклад умовного позначення  звичайного  гіпсокартонного  листа групи А зі стоншеними з лицьового боку крайками завдовжки  3000  мм, завширшки 1200 мм і завтовшки 12,5 мм:

     ГКЛ-А-СК-3000 х 1200 х 12,5

     ДСТУ Б В.2.7-95-2000 (ГОСТ 6266-97).

     ДСТУ Б В.2.7-95-2000 (ГОСТ 6266-97)  С.4

         5 ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

     Листи повинні виготовлятись у відповідності  з  вимогами  цього стандарту за технологічним регламентом, що затверджений виготовлювачем.

     5.1.Зовнішній вид

     Для листів групи А не допускається пошкодження кутів та поздовжніх крайок.

     Для листів групи Б не допускається пошкодження кутів та поздовжніх крайок (малозначні дефекти), розміри і кількість яких перевищують значення, наведені у таблиці 3.

  Таблиця 3

Найменування показників   

Значення для одного листа, не більше

Пошкодження кутів :

- довжина найбільшого катета

- число, шт.              

 

20

2

Пошкодження поздовжніх крайок:

- довжина                 

- глибина       

- число, шт.              

 

20

5

2

  Число листів з малозначними дефектами не  повинно  бути  більше двох від числа листів, що відібрані для контролю.

     5.2 Характеристики

     5.2.1  Маса  і  м2  (поверхнева   щільність)   листів   повинна відповідати зазначеній у таблиці 4.

     Таблиця  4  У кілограмах на квадратний метр

Маса 1 м2 листів виду

ГКЛ

ГКЛВ

ГКЛП

ГКЛО

ГКЛВП

ГКЛВО

Не більше 1,00 s

Не менше  та  не більше  0,80 s  1,06 s

s - значення номінальної товщини листа за таблицею 1

                         ДСТУ Б В.2.7-95-2000 (ГОСТ 6266-97) С.5

     5.2.2 Зчеплення гіпсового сердечника з  картоном  повинно  бути міцнішим за зчеплення шарів картону.

     5.2.3 Руйнівне навантаження при випробуванні листів на міцність при згині при постійному прольоті (1 = 350 мм) повинно бути не  меншим за вказане у таблиці 5.

     Відхилення мінімального значення руйнівного навантаження  окремого зразка від вимог таблиці 5 не повинно бути більшим за 10 %.

   Таблиця 5

Товщина листів, мм

Руйнівне навантаження для зразків, Н (кгс)

поздовжніх

Поперечних

6,5

125(12,5)

54(5,4)

8,0

174(17,4)

68(6,8)

9,5

222(22,2)

81(8,1)

12,5

322(32,2)

105(10,5)

14,0

360(36,0)

116(11,6)

16,0

404(40,4)

126(12,6)

18,0

440(44,0)

133(13,3)

20,0

469(46,9)

134(13,4)

24,0

490(49,0)

136(13,6)

 Оцінка міцності листів за 5.2.3 здійснюється  у  тому  випадку, якщо виготовлювач не має засобів контролю для оцінки руйнівного  навантаження та прогину за 5.2.4.

     5.2.4 Руйнівне навантаження при випробуванні листів на міцність при згині при змінному прольоті (1 = 40 s, де s - номінальна товщина листа у міліметрах)  та  прогин  повинні  відповідати  зазначеним  у таблиці 6.

     Відхилення мінімального значення руйнівного навантаження  окремого зразка від вимог таблиці 6 не повинно бути більшим за 10 %.

                        ДСТУ Б В.2.7-95-2000 (ГОСТ 6266-97) С.6

   Таблиця 6

Товщина листів,  мм

Руйнівне навантаження,  Н (кгс),не менше для зразків

Прогин, мм, не більше для зразків

 

поздовжніх

поперечних

поздовжніх

Поперечних

До 10,0 включ.

450 (45)

150(15)

-

-

Понад

10,0 до 18,0

включ.  Св.

600 (60)

180(18)

0,8(1,0)*

1,0(1,2)*

Понад 18,0 Св.

500 (50)

-

-

-

 * У дужках зазначено максимальне значення прогину для окремого зразка

     5.2.5 Водопоглинання листів  ГКЛВ  та  ГКЛВП  не  повинно  бути більшим  за  10%.

     5.2.6 Опірність листів ГКЛП та ГКЛВП впливу відкритого  полум'я повинна бути не менше 20 хв.

     5.2.7 Питома ефективна  активність  природних  радіонуклідів  у гіпсокартонних листах не повинна перевищувати 370 Бк/кг.

     5.3 Маркування

     5.3.1 Маркування листів здійснюють на тильному боці кожного виробу незмивною фарбою з допомогою трафаретів, штампів або іншим способом, що забезпечує необхідну якість маркування.

     Маркування повинно бути виразним і містити:

     -  товарний знак або (та) найменування виготовлювача;

     -  умовне позначення листів, крім позначення групи листів за 4.2.

     Написи повинні виконуватись на листах:

     -  ГКЛ та ГКЛВ - синім кольором;

     -  ГКЛП та ГКЛВП - червоним кольором.

     5.3.2 Маркування транспортних пакетів листів здійснюють з допомогою ярликів, що прикріплюються до пакету будь-яким способом,  який забезпечує його збереженість при транспортуванні.

     На ярлику повинно бути зазначено:

     - найменування виготовлювача та (або) його товарний знак;

     - умовне позначення листів;

     - номер партії та дата виготовлення;

     - кількість листів у квадратних метрах та (або)у штуках;

     - штамп служби технічного контролю.

     5.3.3 Кожне вантажне місце повинно мати транспортне  маркування за ГОСТ 14192, на нього мають  бути  нанесені  маніпуляційні  знаки: "Крихке. Обережно" та "Берегти від вологи".

                        ДСТУ Б В.2.7-95-2000 (ГОСТ 6266-97) С.7

         6 ПОЖЕЖНО-ТЕХНІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА

     Гіпсокартонний лист ГКЛ, ГКЛВ, ГКЛП та ГКЛВП відносять до групи горючості  Г1  за  ДСТУ  Б  В.2.7-19  (ГОСТ  30244-94),   до   групи займистості ВЗ  за  ДСТУ  Б  В.  1.1-2  (ГОСТ  30402-97),  до  групи димоутворюючої здатності Д1 за ГОСТ 12.1.044, до  групи  токсичності Ті за ГОСТ 12.1.044.

     Віднесення  гіпсокартонних  листів  до  більш   високої   (менш пожежонебезпечної) групи займистості може бути здійснено на підставі результатів випробувань продукції конкретного виготовлювача.

         7 ПРАВИЛА ПРИЙМАННЯ

     7.1  Кожна  партія  листів  повинна   бути   прийнята   службою технічного контролю виготовлювача у відповідності з  вимогами  цього стандарту.

     7.2 Приймання листів здійснюють партіями. Партія має складатися з листів одного виду, групи, типу поздовжніх крайок та розмірів, виготовлених за однією технологією та з одних і тих самих матеріалів.

     Об'єм партії листів встановлюють у кількості не більше змінного виробітку технологічної лінії.

     7.3 Приймальний контроль здійснють проведенням  приймально-здавальних випробувань за такими показниками:

     - зовнішній вид;

     - форма і розміри;

     - маса 1 м2;

     - руйнівне навантаження при випробуванні листів на міцність при згині;

     - зчеплення гіпсового сердечника з картоном;

     - водопоглинання (для листів ГКЛВ та ГКЛВП).

     7.4  Виготовлювач  повинен  проводити  періодичні  випробування листів ГКЛП та ГКЛВП на опірність впливу відкритого полум'я не рідше одного разу на квартал та кожного разу  при  зміненні  технологічних параметрів виробництва та сировинних матеріалів. Для проведення випробувань від партії відбирають три листи.

     У випадку отримання незадовільних результатів випробувань  слід перейти на  контроль  опірності  впливу  відкритого  полум'я  кожної партії виробів.

     При отриманні позитивних результатів випробувань п'яти  наступних одна за одною партій" переходять знову до  періодичних  випробувань.

     Результати випробувань поширються на всі партії, що  поставляються, до проведення наступних періодичних випробувань.

     7.5 Пожежно-технічні характеристики визначають  при  постановці продукції на виробництво, а також при зміненнях у складі  продукції, які можуть привести до зміни пожежно-технічних характеристик.

     7.6  За  величину  питомої  ефективної   активності   природних радіонуклідів Аеф в гіпсо-картонних листах приймають значення Аеф  у гіпсовому в'яжучому,  яке  застосовується  для  виготовлення  листів (гіпсовому камені).

     Цю величину встановлюють на  підставі  документа  постачальника про  якість  гіпсового  в'яжучого  (гіпсового  каменю).  У   випадку відсутності даних про величину Аеф у гіпсовому в'яжучому  (гіпсовому камені), що застосовується, випробування листів  за  цим  показником слід проводити не рідше одного разу на рік в акредитованих  випробувальних лабораторіях та кожного разу при зміні постачальника  в'яжучого (гіпсового каменю).

     7.7 Для проведення контролю листи відбирають методом випадкового вибору з різних місць партії.

                        ДСТУ Б В.2.7-95-2000 (ГОСТ 6266-97) С.9

     7.8 Для проведення виготовлювачем приймально-здавальних  випробувань  від  партії  відбирають  п'ять   листів.   Відібрані   листи перевіряють  на  відповідність  вимогам  стандарту  за   показниками зовнішнього виду, форми та розмірів.

     У  випадку  позитивних  результатів  контролю   три   листи   з перевірених п'яти використовують для контролю за рештою  показників. Партію  приймають,  якщо  всі  листи,  що  відібрані  для  контролю, відповідають вимогам цього стандарту за показниками, які зазначені у 7.3.

     При отриманні незадовільних результатів контролю хоча б за  одним з показників, зазначених у 7.3, проводять повторні  випробування за цим показником, для чого відбирають подвійну кількість листів від тієї самої партії.

     Якщо результати повторних випробувань будуть задовольняти вимоги цього стандарту, то партію приймають, а якщо не будуть  задовольняти, то партія прийманню не підлягає.

     7.9 У випадку невідповідності партіїлистів вимогам цього  стандарту за зовнішнім видом, формою та розмірами допускається її повторне пред'явлення для контролю після розбракування.

     7.10 Партія листів ГКЛП (ГКЛВП), яка не відповідає вимогам цього стандарту за опірністю щодо впливу відкритого полум'я, може  бути прийнята як партія листів ГКЛ (ГКЛП), якщо за всіма іншими  показниками вона відповідає вимогам цього стандарту до зазначених листів.

     7.11 Партія листів ГКЛП (ГКЛВП), яка не відповідає вимогам цього стандарту за  водо-поглинанням,  може  бути  прийнята  як  партія листів ГКЛ (ГКЛП), якщо за всіма іншими показниками вона  відповідає вимогам цього стандарту до зазначених листів.

     7.12 У випадках, що передбачені у 7.10 та  7.11,  повинно  бути здійснено  перемаркування  продукції  на  відповідність  її  вимогам

5.3.1, про що має бути зазначено у супровідному документі.

     7.13  При  проведенні  випробувань   листів   споживачем,   при інспекційному  контролі  та  сертифікаційних   випробуваннях   обсяг вибірки та оцінювання результатів контролю здійснюють відповідно  до вимог розділу 7.

     7.14 Виготовлювач повинен супроводжувати кожну партію  (частину партії) листів документом про якість, в якому зазначають:

     - найменування виготовлювача та його адресу;

     - найменування та умовне позначення листів;

     - номер партії, дату виготовлення;

     - кількість листів у штуках та (або) квадратних метрах;

     - штамп та підпис керівника служби технічного контролю.

Продовження стандарту ДСТУ Б В.2.7-95-2000  (натиснути)

Дата: Четверг, 17 Марта 2011

    Каталог украинских интернет магазинов