Первый интернет-магазин профессиональных строительных материалов
(067)641-12-12

ГОСТ Б В.2.7-18-95 Бетоны легкие. ДСТУ Б В.2.7-18-95 Бетони легкі. Часть 2

Початок стандарту ДСТУ Б В.2.7-18-95 (натиснути)

                                           Додаток А (рекомендований)

                        Галузь використання легких бетонів на різних видах пористих заповнювачів

Вид бетону        

Призначення легких бетонів

блоки і панелі стін, мо- нолітний конструкційно-теплоізоля- ляційний бетон

Блоки камені, цегла

Плити пере- криття і  покриття констру-кційний моно- літний бетон

Плити монолітні, шари теплоізоля- ційні

Керамзитобетон         

+

+

+

-

Керамзитозолобетон

+

+

-

-

Керамзитоперлітобетон

+

+

-

-

Шлакопемзобетон

+

+

+

-

Шлакопемзоперлітобетон

+

+

+

-

Шлакопемзозолобетон

+

+

+

-

Перлітобетон

+

+

-

+

Бетон на шлаковому гравію                 

+

+

-

+

Шлакобетон

+

+

+

-

Шлакозолобетон

+

+

+

-

Золобетон

+

+

-

-

Бетон на пористих   вапняках   

+

+

-

-

Опокобетон

+

+

-

-

Туфобетон

+

+

-

-

 

                                                  Додаток Б (довідковий)

         Густина легких бетонів в залежності від міцності

Вид легкого бетону за призначенням

Клас бетону за міцністю на стиск

Марка бетону за середньою густиною для

керамзитобетону

шлако-пем-

зобетону,

шлакобетону

Перліто-

бетону

Бетону на

пористих

заповнюва-

чах

Тепло-

ізоляційний

В0,35-В0,75 В1; В2

D300- D500

D400- D500

 

D300 -D400

D400 -D500

 

Конструкцій-но-теплоізо-ляційний

В1; В2

В 2,5

 

В 3,5

 

В5

 

В 7,5

 

В10

 

В 12,5

 

В15

D600- D700

D600- D1000

 

D700- D1100

 

D800- D1200

 

D900- D1300

 

D1000-D1400

 

D1100-D1400

 

D1200-D1500

 

D1000-D1300

D1100-D1500

D1200-D1600

D1300-D1700

D1350-D1700

D1400-D1700

D1500-D1700

D500 -D700

D600 -D900

 

D700 -D1000

 

D800 -D1100

 

D900 -D1200

 

D1000-D1300

D1100-D1400

D1250-D1500

 

D800 -D1200

 

D900 -D1300

 

D1000-D1400

D1100-D1800

D1200-D1600

D1300-D1700

D1500-D1700

Конструкцій-ний

В 12,5

 

В15

 

В 17,5

 

В 22,5

 

В25

 

В30

 

В35  

 

В40

D1100-D1500

 

D1200-D1700

 

D1200-D1800

 

D1300-D1800

 

D1400-D1800

 

D1500-D1800

 

D1600-D1900

 

D1700-D1900

D1500-D1800

D1600-D1800

D1600-D1800

D1700-D1900

D1700-D1900

D1800-D2000

D1900-D2000

D1900-D2000

D1100-D1500

D1300-D1600

D1300-D1700

D1500-D1800

D1600-D1900

D1800-D2000

D1900-D2000

 

 

                                                    Додаток В (довідковий)

                          Насипна густина крупних пористих заповнювачів для легких бетонів класів за міцністю на стиск В1 - В40

 

Класс легкого бетону за міц- ністю на стиск         

Марка бетону  за середньою

густиною

Максимальна марка крупного  заповнювача за насипною густиною

гравій

щебінь

Пісок щільний

Пісок пористий

Пісок щільний

Пісок пористий

В1- В2

D500

D600

D700 

-

-

-

200

250

300

-

-

-

200

250

300

В 2,5-В 7,5

D800

D900

D1000

D1100

D1200

D1300

D1400

D1500

D1600

D1700

 

-

-

450

550

600

-

-

-

-

-

350

450

550

600

-

-

-

-

-

-

-

-

-

300

400

500

600

700

800

900

350

400

450

500

550

600

700

800

900

1000

В10 - В20

D1000

D1100

D1200

D1300

D1400

D1500

D1600

D1700

D1600

D1900

-

-

-

-

500

600

700

800

900

1000

-

 

500

600

700

800

-

-

-

-

-

-

-

-

-

400

500

600

700

800

350

400

400

500

600

700

800

900

900

1000

В25 - В40

D1300

D1400

D1500

D1600

D1700

D1800

D1900

D2000

-

-

-

600

700

800

900

-

600

700

800

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

600

700

800

-

-

-

-

700

800

900

1000

 

     Примітка.

     Дані таблиці по конструкційно-теплоізоляційних бетонах класів за густиною В 2,5 - В 7,5 відносяться до бетонів, які виготовлені із повітровтягувальними добавками. При приготовленні

бетонних сумішей без повітровтягувальних добавок значення насипної густини крупного пористого заповнювача зменшуються для бетонів на піску того ж виду і золі ТЕС на 100 кг/м3, а для бетонів на перлітовому піску - на 50 кг/м3.

                                                

Додаток Г (Довідковий)

            Співвідношення між класами і марками бетону по міцності на стиск

Клас бетону по міцності

Середня міцність бетону даного класу R, кгс/см2

Найближча марка бетону по міцності

Відхилення найближчої марки бетону від середньої міцності класу

B0,35

5,01

M5

+0,2

B0,75

10,85

M10

+7,8

B1

14,47

M15  

-0,2

B1,5

20,85

M25

-1,9

B2

28,94

M25

+13,6

B2,5

32,74 

M35

-6,9

B3,5

45,84

M50

-9,1

B5

65,48

M75

-14,5

B7,5

98,23

M100

-1,8

B10

130,97

M150

-14,5

B12,5

163,71

M150

+8,4

B15  

196,45

M200

-1,8

B20

261,93

M250

+4,5

B25

327,42  

M350 

-6,9  

B30

392,90

M400

-1,8

B35

458,39

M450

+1,8

B40

523,87  

M550

-5,1

 

     Примітка.

     Середню міцність бетону кожного класу R, кгс/см2 визначають при нормативному коефіцієнті варіації, рівному V = 13,5 %  для конструкційних і конструкційно-теплоізоляційних бетонів V = 18% для теплоізоляційних бетонів по формулі

                             В

                R = ----------------------

                     0,0980665 (1- 1,64V)

де   В         - значення класу бетона, МПа;

     0,0980665 - перехідний коефіцієнт від МПа до кгс/см2.

          УДК 691.32: 006.354            Група Ж19

Ключові слова: легкі бетони, в'яжучі, заповнювачі, бетонні суміші, технічні умови, технологія, правила приймання, методи контролю, безпека, навколишне природне середовище

                                           

Дата: Среда, 11 Мая 2011

    Каталог украинских интернет магазинов